Privacybeleid van Hopr BV

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Hopr BV, Fazantenstraat 42 – 3665 As, K.B.O.-nummer: 0764.512.032 (hierna: Hopr).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.hopr.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over jou verwerken

1.1. Hopr verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

  • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website zoals surfgedrag, herkomst en zoektermen;
  • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
  • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
  • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en uw e-mail.

1.2. Hopr kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
a. door uw registratie en gebruik van de Website;
b. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken

2.1. Algemene doeleinden: Hopr zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website. Evenals voor marketing doeleinden;
  • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom u hebt verzocht;
  • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Hopr zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Hopr. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
  • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Hopr daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

2.2. Direct marketing: We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent. U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail.

Artikel 3 - Hoe en met wie wij jouw gegevens delen

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. We doen natuurlijk wel beroep op enkele partners om onze online supermarkt te laten werken. Dat zijn met name Combell (voor de hosting), Mollie (voor de verwerking van de betalingen), Mailchimp (voor de verwerking van marketing e-mails) en Dropon (voor de planning en optimalisatie van de leveringen). Deze bedrijven verwerken je gegevens op volledig veilige wijze volgens onze instructies en onder ons toezicht. Indien nodig, zorgen wij ook voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

Wij hechten natuurlijk veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en hebben daarom de nodige technische maatregelen genomen. Uw data worden op een beveiligde server bewaard. Indien er zich toch een gegevenslek zou voordoen, dan wordt u hierover persoonlijk verwittigd. Ook bij de externe verwerkers van de persoonsgegevens (zoals Dropon) zijn uw persoonsgegevens beveiligd.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Hopr zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de hierboven beschreven doelen. Zolang je ons niet via e-mail contacteert om je account te verwijderen zullen we je persoonsgegevens bewaren zodat je steeds kan inloggen op de website om je online boodschappen te doen, je vorige bestellingen te raadplegen en je adresgegevens aan te kunnen passen. 

Mocht je toch je account willen verwijderen, dan zullen wij dat binnen de 14 kalenderdagen doen. Echter ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding moeten wij jouw facturatiegegevens 10 jaar bewaren na de laatste factuurdatum.

Gegevens voor nieuwsbrieven: we bewaren je gegevens zolang je jezelf niet hebt uitgeschreven en wij actief e-mails blijven sturen. Na uitschrijving worden je gegevens nog 1 jaar bewaard.

Gegevens voor leveringen: na levering worden je gegevens nog 1 jaar gearchiveerd bewaard.

Artikel 5 – Jouw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar hallo@hopr.be.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Hopr aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

AddThis

Doel wordt onderzocht, Statistieken, Marketing, Marketing/Tracking, Functioneel

Gebruik

We gebruiken AddThis voor het vertonen van social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de AddThis Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
uvc
Retentie
Functie

Statistieken

Naam
Retentie
permanent
Functie
Opslaan van gebruiksgeschiedenis
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID

Marketing

Naam
Retentie
permanent
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Retentie
2 jaren
Functie
Dynamische variabelen opslaan uit de webbrowser
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's
Naam
Retentie
13 maanden
Functie
Opslaan van locatiegegevens
Naam
Retentie
1 maand
Functie
Interactie volgen en opslaan

Marketing/Tracking

Naam
Retentie
persistent
Functie
Provide functions across pages
Naam
Retentie
persistent
Functie
Provide functions across pages

Functioneel

Naam
Retentie
13 maanden
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

WooCommerce

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshop management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Retentie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Retentie
permanent
Functie
Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Retentie
1 dag
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Retentie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

Elementor

Statistieken (anoniem)

Gebruik

We gebruiken Elementor voor content creatie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken (anoniem)

Naam
Retentie
permanent
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

Google Analytics

Statistieken (anoniem)

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken (anoniem)

Naam
Retentie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Retentie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Retentie
1 minuut
Functie
Verzoeken van bots filteren

Jetpack

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Jetpack voor adverteren. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Jetpack Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan van verwijzers ID
Naam
Retentie
30 minuten
Functie

Automattic

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Automattic voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Automattic Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID

MailChimp

Doel wordt onderzocht, Statistieken, Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken MailChimp voor e-maillijst inschrijvingen. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de MailChimp Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie

Statistieken

Naam
Retentie
1 maand
Functie
Opslaan welke pagina eerst is bezocht

Marketing/Tracking

Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van informatie voor remarketing doeleinden
Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van informatie voor remarketing doeleinden
Naam
Retentie
1 maand
Functie
Naam
Retentie
2 weken
Functie
Opslaan en volgen van de e-mail campage
Naam
Retentie
2 weken
Functie
Opslaan en volgen van de e-mail campage

Tawk

Functioneel, Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Tawk voor chat support. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Tawk Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Retentie
sessie
Functie

Doel wordt onderzocht

Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie

LiteSpeed

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken LiteSpeed voor website hosting. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
Retentie
Functie

Slider Revolution

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Slider Revolution voor website ontwerp. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie

Google Fonts

Marketing

Gebruik

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Retentie
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

YouTube

Marketing

Gebruik

We gebruiken YouTube voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van locatiegegevens
Naam
Retentie
6 maanden
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Retentie
sessie
Functie
Interactie volgen en opslaan
Naam
Retentie
8 maanden
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren

AddToAny

Functioneel

Gebruik

We gebruiken AddToAny voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de AddToAny Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Retentie
1 dag
Functie
Load balancing functionaliteiten

Instagram

Marketing/Tracking, Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Instagram voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Instagram Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Regelen van frequentie van weergegeven advertenties

Doel wordt onderzocht

Naam
actppresence
Retentie
Functie

Facebook

Marketing, Functioneel, Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Facebook voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Facebook Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Retentie
2 jaren
Functie
Laatste bezoek opslaan
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan van account details
Naam
Retentie
3 maanden
Functie
Opslaan van een unieke sessie ID
Naam
Retentie
3 maanden
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Retentie
90 dagen
Functie
Ingelogd houden van gebruikers
Naam
Retentie
3 maanden
Functie
Volgen van bezoeken over verschillende websites
Naam
Retentie
2 jaren
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Retentie
30 dagen
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Retentie
2 jaren
Functie
Opslaan van browserspecificaties
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan van account details

Functioneel

Naam
Retentie
1 week
Functie
Bepalen van schermresolutie
Naam
Retentie
90 dagen
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan en volgen of het browser tabblad actief is

Doel wordt onderzocht

Naam
actppresence
Retentie
Functie

Twitter

Functioneel, Marketing

Gebruik

We gebruiken Twitter voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Twitter Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Retentie
permanent
Functie
Load balancing functionaliteiten

Marketing

Naam
Retentie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien

LinkedIn

Voorkeuren, Marketing, Functioneel, Statistieken

Gebruik

We gebruiken LinkedIn voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de LinkedIn Privacyverklaring.

Voorkeuren

Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan van browserspecificaties
Naam
Retentie
1 dag
Functie
Load balancing functionaliteiten
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Ingelogd houden van gebruikers
Naam
Retentie
1 jaar
Functie
Opslaan of een bericht is vertoond

Marketing

Naam
Retentie
1 maand
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Retentie
90 dagen
Functie
Opslaan en volgen van de identiteit van bezoekers
Naam
Retentie
30 dagen
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Retentie
30 dagen
Functie
Volgen van bezoeken over verschillende websites
Naam
Retentie
90 dagen
Functie
Opslaan en volgen van de identiteit van bezoekers

Functioneel

Naam
Retentie
10 jaren
Functie
Opslaan van privacyvoorkeuren
Naam
Retentie
sessie
Functie
Load balancing functionaliteiten
Naam
Retentie
6 maanden
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren

Statistieken

Naam
Retentie
30 dagen
Functie
Volgen van bezoeken over verschillende websites
Naam
Retentie
30 dagen
Functie
Opslaan en volgen van de identiteit van bezoekers

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Retentie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden
Naam
Retentie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Retentie
365 dagen
Functie
Opslaan of een bericht is verborgen
Naam
Retentie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Retentie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren

Wistia

Statistieken, Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Wistia voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wistia Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Retentie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien
Naam
Retentie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien
Naam
Retentie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien
Naam
Retentie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien

Doel wordt onderzocht

Naam
wistia
Retentie
Functie

Google reCAPTCHA

Functioneel, Marketing

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Retentie
sessie
Functie
Spam protectie

Marketing

Naam
Retentie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Retentie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Retentie
permanent
Functie
Verzoeken van bots filteren

Mixpanel

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken Mixpanel voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Mixpanel Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
*_mixpanel
Retentie
Functie

WhatsApp

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WhatsApp voor chat support. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de WhatsApp Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Retentie
6 dagen
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Retentie
sessie
Functie
Toegang verschaffen

PHP

Functioneel

Gebruik

We gebruiken PHP voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Retentie
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's

Query Monitor

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Query Monitor voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Retentie
verscheidene
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's

Google Tag Manager for WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Tag Manager for WordPress voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Retentie
Functie
Voorzien van functionaliteit voor beheerders

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van browserspecificaties

Matomo

Statistieken (anoniem)

Gebruik

We gebruiken Matomo voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken (anoniem)

Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van een unieke sessie ID
Naam
Retentie
13 maanden
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Retentie
sessie
Functie
Opslaan van een unieke sessie ID
Naam
Retentie
13 maanden
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID

Diversen

Doel wordt onderzocht, Functioneel

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
allowedToOrder
Retentie
Functie
Naam
userPoscode
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
jckwds-guest-user-id
Retentie
Functie
Naam
wistia
Retentie
Functie
Naam
loglevel
Retentie
Functie
Naam
jckwds_wpsf_tab_id
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
_gali
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
Retentie
Functie
Naam
monsterinsights_sitespeed_current_device
Retentie
Functie
Naam
extendify-wanted-template
Retentie
Functie
Naam
extendify-taxonomies
Retentie
Functie
Naam
extendify-global-state
Retentie
Functie
Naam
web-vitals-extension-metrics
Retentie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Retentie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Retentie
Functie
Naam
ppms_privacy_ea79d270-6279-49da-810b-fa50c9928829
Retentie
Functie
Naam
stg_traffic_source_priority
Retentie
Functie
Naam
stg_last_interaction
Retentie
Functie
Naam
stg_returning_visitor
Retentie
Functie

Functioneel

Naam
Retentie
sessie
Functie

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op hallo@hopr.be.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.